CO JE TO SOUBOR .DCM?

Digitální obrazy klasifikované jako rastrové obrazové soubory a uložené ve formátu DCM se také nazývají obrazové soubory DICOM. Tyto soubory DCM mají příponu .dcm a "DICOM" v obrazovém formátu DICOM znamená Digital Imaging and Communications in Medicine (digitální zobrazování a komunikace v medicíně). Obrazový formát DCM byl vyvinut sdružením NEMA (National Electrical Manufacturers Association), které rovněž vyvinulo obrazový formát DICOM. NEMA vyvinula DICOM a formát DCM jako standardní specifikace pro ukládání, distribuci a analýzu lékařských snímků. Formát DCM se používá pro ukládání snímků, které mohou mimo jiné zahrnovat ultrazvukové snímky, snímky MRI (magnetické rezonance) a listy CT (počítačové tomografie). Obsah těchto souborů DCM může také obsahovat podrobnosti o pacientovi, jako je jeho jméno a další relevantní lékařské údaje. K otevření a zobrazení obsahu těchto souborů DCM lze v systému Microsoft Windows použít software GIMP. Uživatelé systému Linux mohou také použít verzi aplikace GIMP pro systémy založené na systému Unix a implementovat do svých systémů podporu pro otevírání a prohlížení těchto souborů DCM. Existuje také verze programu GIMP vyvinutá pro platformy Mac. Existuje také mnoho dalších aplikací, které lze použít k vytváření, otevírání a úpravám obsahu těchto souborů DCM.

JAK OTEVŘÍT SOUBOR .DCM?

Soubor .dcm nebo jakýkoli jiný soubor v počítači spusťte poklepáním na něj. Jsou-li asociace souborů správně nastaveny, otevře jej aplikace, která má soubor s příponou .dcm otevírat. Je možné, že budete muset stáhnout nebo zakoupit správnou aplikaci. Je také možné, že ve svém počítači máte správnou aplikaci, ale soubory s příponou .dcm s ní ještě nejsou asociovány. V takovém případě můžete při pokusu o otevření souboru .dcm sdělit systému Windows, která aplikace je pro daný soubor správná. Od té chvíle se při otevření souboru .dcm otevře správná aplikace.

CO JE TO PŘÍPONA SOUBORU?

Přípona souboru je soubor tří nebo čtyř znaků na konci názvu souboru; v tomto případě .dcm. Přípony souborů udávají, o jaký typ souboru se jedná, a říkají systému Windows, které programy jej mohou otevřít. Systém Windows často přiřazuje ke každé příponě souboru výchozí program, takže po poklepání na soubor se program automaticky spustí. Pokud tento program již v počítači není, může se někdy stát, že při pokusu o otevření přidruženého souboru dojde k chybě.